განკარგულება N44 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N44
Skip to content