განკარგულება N41 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ

განკარგულება N114 ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

განკარგულება N40 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგია 2021-2023 დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N39 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N38 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის პლაჟების)2021 წლის საკურორტო სეზონისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გაცემის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N37 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობის შესახებ

განკარგულება N36 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ”მიმოხილვის ცნობად მიღების თაობაზე

განკარგულება N35 -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოომებრის N 432 განკარგულებით დამტკიცებული “ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობაში” ცვლილებების შეტანის შესახებ

განკარგულება N34 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განტავსებული შენობა-ნაგებობის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content