ლაშა კომახიძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

დავით მჭედლიშვილის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

ნატო შამილიშვილის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

ედნარ თურმანიძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

ზაზა თხილაიშვილის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

ირაკლი ქათამაძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

იოსებ ჟღენტის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

ჯეირან წულუკიძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

ზურაბ ხინიკაძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

Skip to content