2023 წლის ბიუჯეტი

პრიორიტეტების-ბრძანება-114114220702

პრიორიტეტების-დოკუმენტი-10.112.2022

დანართი-3.-ააიპების-2023-წლის-ბიუჯეტი-10.12.2022

დანართი-2.-კაპიტალური-ბიუჯეტი-10.12.2022-2022-წლის

დანართი-1.-პროგრამული-ბიუჯეტის-დანართი-10.12.2022

2023-განმარტ-ბარათი-ბოლო-10.122.022

2023-წლის-პროგრამული-ბიუჯეტი-10.12.2022

საშუალოვადიანი-სამოქმედო-გეგმა-10.12.2022

ოქმი

დანართი-3.-ააიპების-2023-წლის-ბიუჯეტი-15.11.2022

დანართი-2.-კაპიტალური-ბიუჯეტი-15.11.2022-2022-წლის

დანართი-1.-პროგრამული-ბიუჯეტის-დანართი-15.11.2022

2023-განმარტ-ბარათი-ბოლო-15.11.2022

2023-წლის-პროგრამული-ბიუჯეტი-15.11.2022

Skip to content