ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სხდომა წუთიერი დუმილით გაიხსნა.სხდომა პოლიტიკური განცხადებებით გაგრძელდა.საკრებულოს წევრებმა  დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს.

1.  ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“  ცვლილების შეტანის თაობაზე;

2 . ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის  სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

3. ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“- დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

4. ,,ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის     შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“- დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

5. ,,ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

Skip to content