დღეს,20  აპრილს 15 საათზე გაიმართა  ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომა ლია შაქარიშვილის თავმჯდომარეობით

დღეს,20  აპრილს 15 საათზე გაიმართა  ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომა ლია შაქარიშვილის თავმჯდომარეობით.სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული 2 საკითხი:

1,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 მარტის N07 დადგენილებით დამტკიცებულ რეგლამენტში თავი XVIII გენდერული თანასწორობის საბჭო, მუხლი   147-ში შეტანილი ცვლილებების და დამატების გაცნობა.

2.ქობულეთის მუნიციპალური  გენდერული თანასწორობის საბჭოს  2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

  

Skip to content