26  აპრილს   16  საათზე გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

26  აპრილს   16  საათზე გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 21 აპრილის   მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N09  დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი:   თედო ტაკიძე)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

დავით ვერულიძე)

  1. 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 02 მარტის    N114-1142206176 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის  შესრულების წლიური ანგარიშის  დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი:   თედო ტაკიძე)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

დავით ვერულიძე)

  1. 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 28 თებერვლის   N114-11422059281 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წელს განხორციელებული  სახელმწიფო შესყიდვების  შესახებ  ანგარიშის შესრულების  ცნობად მიღების  შესახებ;

(მომხსენებელი:   თედო ტაკიძე)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

დავით ვერულიძე)

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:

მსგავსი ინფორმაცია

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content