დღეს 14-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომა

დღეს 14-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომა.
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:
1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 03 აგვისტოს №01-14/8681 მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად მიღების თაობაზე;
(მომხსენებელი: ფატი ჯინჭარაძე)
(თანამომხსენებელი: ვაჟა შავიშვილი)
Skip to content