დღეს 12-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების,კულტურის ,სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის სხდომა

დღეს 12-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის სხდომა.
დღის წესრიგი:
1.,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული სასკოლო ასაკის უსინათლო ან/და მხედველობის სხვადასხვა პრობლემის მქონე მოზარდების იდენტიფიცირების, მათი რაოდენობის დადგენისა და საჭიროებების შესწავლისა და საკითხზე პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნის მიზნით, დროებითი სამუშაო ჯგუფის მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ“;
(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 24 აგვისტოს N01-14/9536 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის სამსახურის სისტემური აუდიტის შიდა აუდიტორული ანგარიშის ცნობად მიღების შესახებ;
(მომხსენებელი: მალხაზ რომანაძე)
Skip to content