პრეზენტაცია “ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში”

ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული საბჭოს ორგანიზებით გაიმართა კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდ “სოხუმის” მიერ დაგეგმილი პროექტის “ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში” პრეზენტაცია.
პროექტი დასავლეთ საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტში ხორციელდება და მიზნად ისახავს👇
📍ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემების იდენტიფიცირებას და პრევენციას
📍ოჯახების გაძლიერებას
📍საზოგადოებაში არაძალადობრივი კულტურის დამკვიდრებას.
შეხვედრას ესწრებოდნენ ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული საბჭოს წევრები, სოციალური სამსახურის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების წარმომადგენლები. ასევე
აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრები ფატი ხალვაში და ცოტნე ანა ნიძე.
Skip to content