ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის სხდომა

2021 წლის, 15 მარტს, 14-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის სხდომა ლია შაქარიშვილის ხელმძღვანელობით,
დღის წესრიგი:
🔷1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის მუზეუმი“-ს 2021 წლის 8 თებერვლის N01-18/7 მომართვა -2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი:რეზო ტაკიძე)
(თანამომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
🔷2. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,მხედრული“-ს 2021 წლის 2 მარტის N01-06/11 მომართვა -2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი:ბადრი ცეცხლაძე)
(თანამომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
🔷3. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კომლექსური სასპორტო სკოლი“-ს 2021 წლის 5 მარტის N01-21/9 მომართვა -2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი:კობა კაკალაძე)
(თანამომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
🔷4. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა“-ს 2021 წლის 9 მარტის N5 მომართვა -2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი:ციალა კაკალაძე)
(თანამომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
🔷5. დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ;
(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი).
Skip to content