ვ ა კ ა ნ ს ი ა

2021 წლის, 15 მარტს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკარებულოში  გამოცხადდა ვაკანსია შემდეგ პოზიციაზე:  უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში.

აპლიკანტებს განცხადების შემოტანა აღნიშნულ ვაკანსიაზე შეუძლიათ ელექტრონულად www.hr.gov.ge-ზე, 2021 წლის 26 მარტის ჩათვლით.

www.hr.gov.ge-ზე აუცილებლად უნდა ატვირთოს-სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლ(ებ)ი .აღნიშნულ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია უნდა შეესაბამებოდეს შესაბამისი ვაკანტური თანამდებობისთვის დადგენილი დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებით განსაზღვრულ სამუშაო სფეროს/მიმართულებას და მოთხოვნილი სამუშაო გამოცდილების ხანგრძლივობას.

აღნიშნული დოკუმენტების ატვირთვა  სავალდებულოა, რომლის არასრულყოფილად წარმოდგენის შემთხვევაში კონკურსანტის განაცხადი არ იქნეს განხილული კონკურსის პირველ ეტაპზე.

Skip to content