ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა მ

2021 წლის, 16 მარტს, 12-00 საათზე ჩატარდა ქამია ჟორდანიას ხელმძღვანელობით:
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:
1.ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-ქრისტიან კონსერვატიული“-ს რეგისტრაციაში გატარების განხილვის თაობაზე;
(მომხსენებელი: მ.ჟორდანია)
Skip to content