ა(ა)იპი ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

მისამართი: ქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქ.N141

დირექტორი: ციალა კაკალაძე

ტელეფონი: 599 40 76 58

ელ-ფოსტა: saxelovneboskola2@mail.ru

ა(ა)იპი „ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა“ არის სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მიზანია სასწავლო პროცესის განხორციელება ხელოვნების სხვადასხვა დარგში (მუსიკა, მხატვრობა, ქორეოგრაფია).

Skip to content