ა(ა)იპ ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

მისამართი: ქ.ქობულეთი დავით აღმაშენებლის გამზირი N141

დირექტორი: გუგული ნემსაძე

ტელეფონი: 577 52 55 00

ელ-ფოსტა: aipiekimi@gmail.com

ა(ა)იპ ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი არის მუნიციპალური დაწესებულება, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ამბულატორიებისა და სამედიცინო პუნქტების მუშაობის მონიტორინგი, მათი საავტომობილო ტრანსპორტით მომსახურება და მუშაობის ხელშეწყობა. სოციალური დახმარებისა და ჯანდაცვის, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის, მხარდაჭერისა და სხვა მიზნობრივი ღონისძიებების განხორციელება.

Skip to content