ა(ა)იპი ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

მისამართი: ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებელის გამზ.N267

დირექტორი: კობა კაკალაძე

ტელეფონი: 555 33 38 33

ელ-ფოსტა: kakaladze_koba@mail.ru

ა(ა)იპი „ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ არის მუნიციპაალური დაწესებულება, რომლის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია, მოზარდებისა და ახალგაზრდების სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში ჩაბმა, მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. სასპორტო სკოლა ახორციელებს საწვრთნელო საქმიანობის, უზრუნველყოფს დაწესებულების ბაზაზე შექმნილი ჯგუფების მუშაობას, შეჯიბრებებისა და ტურნირების ორგანიზებას.

Skip to content