საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა გაიმართა.

კომისიამ განიხილა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი საკითხი:

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 15  აგვისტოს  N114-11423227106- მომართვა,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის  -27 დეკემბრის N28  დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის თაობაზე.

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 31 ივლისის   N114-11423212172 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის ორი  კვარტლის შესრულების  შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად  მიღების თაობაზე.

   

Skip to content