განათლების,  კულტურის, სპორტის,  ტურიზმისა და  ახალგაზრდულ  საკითხთა კომისიის სხდომა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების,  კულტურის, სპორტის,  ტურიზმისა და  ახალგაზრდულ  საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართა. კომისიის წევრებმა მოისმინეს:

  • ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კულტურის ცენტრი“-ს 2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში.
  • .  გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,მხედრული“-ს  2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში.
  •  ა(ა)იპ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტოს  საბავშვო  ბაღების გაერთიანება“-ს 2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში.
  •  ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ,,ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა“-ს 2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში.
  •  შპს ,,სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში.

 

Skip to content