21  მარტს, 15:00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა

21  მარტს, 15:00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა.

  :

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023 წლის 17 მარტის   N114-1142306330 მომართვა-ქალაქ ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N297-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. 20.42.01.051) მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

 2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023 წლის 14 თებერვლის    N114-11423045337 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული  ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის  გამზირი N416-ის მიმდებარედ მდებარე 60.0  კვ.მ  არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ტროტუარი, ს/კ N20.42.02.977) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,დავით პაპუნაიშვილი “).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 მარტის   N114-11423076327 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის  გამზირი N279-ში,  ქობულეთის ცენტრალური  პარკის  ტერიტორიაზე, რესტორან ,,სანსეტი“-ს“ მიმდებარედ მდებარე N6-55,0 საერთო ფართის შენობა-ნაგებობის 2 (ორი) წლის ვადით იჯარის უფლებით   სარგებლობაში გამოყოფა და  საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 27 თებერვლის   N114-11423058103 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  დაბა ოჩხამურში, აღმაშენებლის  ქუჩა N3-ში მდებარე უძრავ ქონებაში, მე-2  სადარბაზოს, მე-5  სართულზე  არსებული 56,20 კვ.მ საერთო ფართის ბინა (ს/კ N20.37.02.114.01.041), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

5.შპს ,,ქობულეთის  ტრანსრეგულირება“-ს 2023 წლის  15 თებერვლის  N20 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: მერაბ პაპუნაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

6. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის პარკი“-ს 2023 წლის 17 თებერვლის N4 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით ნიჟარაძე)

(თანამომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

7. (ა)იპ ,,ქობულეთის სანდასუფთავება“-ს 2023 წლის 21 თებერვლის N25 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:  გიორგი მჟავანაძე)

(თანამომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

8. (ა)იპ ,,ქობულეთის გამწვანება“-ს 2023 წლის 20 თებერვლის N34-11423051125 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ზვიად რომანაძე)

(თანამომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

9. (ა)იპ ,,ქობულეთის სოფლის წყალი“-ს 2023 წლის 24 თებერვლის N39 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: სულიკო თხილაიშვილი )

(თანამომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

10. შპს ,,ქობულეთის წყალი“-ს 2023 წლის 7 მარტის N35-11423066376 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: სულხან გორჯელაძე)

(თანამომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:

მსგავსი ინფორმაცია

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content