ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა  კომისიის  სხდომა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა  კომისიის  სხდომა გაიმართა.

კომისიის წევრებმა მოისმინეს ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური  სერვისების  ცენტრი“-ს 2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში.

Skip to content