20 მარტს, 16:00 საათზე გაიმართება, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

20 მარტს, 16:00 საათზე გაიმართება, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 28 თებერვლის N114-11423059277 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის  შესრულების წლიური ანგარიშის  დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: თედო ტაკიძე)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით ვერულიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 28 თებერვლის  N114-11423059204 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წელს განხორციელებული  სახელმწიფო შესყიდვების  შესახებ  ანგარიშის შესრულების  ცნობად მიღების  შესახებ.

(მომხსენებელი: თედო ტაკიძე)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე  დავით ვერულიძე)

Skip to content