როვნო – უკრაინა

მოსახლეობის რაოდენობა: 246 911 კაცი
ფართობი: 63 კვ.კმ
დამეგობრების თარიღი: 2016 წელი

დამეგობრების მიზანი:
♦ თანამშრომლობა ეკონომიკის, ბიზნესის, კულტურის, განათლების და სპორტის სფეროებში.
♦ ურთიერთთანამშრომლობის გასაღრმავებლად ერთობლივი პროექტებისა და პროგრამების შემუშავება.

Skip to content