ალავერდი – სომხეთი

ქალაქი ალავერდი სომხეთის ჩრდილოეთ ნაწილში. მოსახლეობის ძირითადი საქმიანობა სოფლის მეურნეობა და მრეწველობაა. ქალაქი ცნობილია არქიტექტურული და არქეოლოგიური ძეგლებით, ლამაზი და ჯანსაღი ბუნებით. ქალაქში ფუნქციონირებს მეტალურგიული ქარხანა.

მოსახლეობის რაოდენობა: 16 500 კაცი
ვებ-გვერდი: http://www.alaverdi.am

დამეგობრების თარიღი: 2007 წლის 28 მაისი

დამეგობრების მიზანი:
♦ თანამშრომლობა ტურიზმის, სპორტის, კულტურის, განათლების და ჯანმრთელობის სფეროებში;
♦ საერთო ინტერესების სფეროებში ურთიერთმომგებიანი ეკონომიკური პროექტების შემუშავება;
♦ ინფორმაციისა და გამოცდილების გაცვლა;
♦ ერთობლივი პროექტებისა და პროგრამების შემუშავება.

Skip to content