ვარნა – ბულგარეთი

მოსახლეობის რაოდენობა: 334 763 კაცი
ფართობი: 154,2კვ.კმ
დამეგობრების თარიღი: 2015 წელი

დამეგობრების მიზანი:
♦ თანამშრომლობა ტურიზმის, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის, განათლების, მეცნიერების, სპორტისა და ჯანდაცვის სფეროებში;
♦ ერთობლივი პროექტებისა და პროგრამების შემუშავება.

Skip to content