პრიეკულე – ლატვია

მოსახლეობის რაოდენობა: 2 441 კაცი
ფართობი: 5,4 კვ.კმ
დამეგობრების თარიღი: 2015 წელი

დამეგობრების მიზანი:
♦ თანამშრომლობა განათლების, კულტირის, ჯანდაცვის, სპორტისა და გარემოს დაცვის სფეროებში და აღნიშნულ სფეროებში გამოცდილების გაზიარება;
♦ ერთობლივი პროექტებისა და პროგრამების შემუშავება;
♦ ერთობლივ ღონისძიებებში მონაწილეობა.

Skip to content