დადგენილება N16 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის N11 დადგენილებაში ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N15 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შეასახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 მარტის N07 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N14 ქალაქ ქობულეთში, მეგობრობის ქუჩაზე არსებულ მიწის მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს/კN20.42.04.705; ს/კN20.42.04.269; ს/კN20.42.04.141; ს/კN20.42.589; ს/კN20.42.04.614; ს/კN20.42.04.122; ს/კN20.42.126 და ს/კN20.42.04.536) განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილება N13 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N12 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N11 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველად სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N10 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N09 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N08 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ,საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content