დადგენილება N17 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის N12 დადგენილებაში ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N17
Skip to content