დადგენილება N16 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის N11 დადგენილებაში ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N16
Skip to content