ბრძანება ბ115.115230461 დავით მჭედლიშვილის მივლინების შესახებ

ბრძანება ბ115.115230441 ინგა თხილაიშვილის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

ბრძანება ბ115.115230401 სულხან ბეჟანიძის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

ბრძანება 115.115230391 ინგა თხილაიშვილის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება ბ115.115230371 სულხან ბეჟანიძისათვის შვებულების გაგრძელების შესახებ

ბრძანება ბ115.115230373 მამუკა ქათამაძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება ბ115.115230372 მზია ყულეჯიშვილის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

განკარგულება N07 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N06 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content