საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

დღეს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა გაიმართა, რომელზეც დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ორ საკითხზე იმსჯელეს.

  • კომისიამ   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი  პროგრამული ბიუჯეტის  პროექტი განიხილა.
  • „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, რომელიც არ არის საკრებულოს თანამდებობის პირი სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

Skip to content