ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა გაიმართა

დღეს, 16 საათზე,  გაიმართა  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა ლაშა ხახუტაიშვილის თავმჯდომარეობით.

სხდომაზე ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის პროექტისა და ბიუჯეტით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურის  ქვეპროგრამები, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხები განიხილეს.

 

 

Skip to content