22 ნოემბერს, 17 საათზე, გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომა

22 ნოემბერს, 17 საათზე, გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომა.

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 15 ნოემბრის   N114-11422319159 მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის პროექტის  განხილვის შესახებ.

2. ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 21 ნოემბრის №114-11422325194 მომართვა – ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N09 დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის   პროექტის  განხილვის თაობაზე.

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 27 ოქტომბრის  N114-1142230096 მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად  მიღების თაობაზე.

(მომხსენებელი: თედო ტაკიძე)

Skip to content