ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომა გაიმართა

დღეს გაიმართა  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სხდომა დავით მჭედლიშვილის თავმჯდომარეობით.

სხდომაზე  იურიდიულ-საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ დავით წულუკიძემ, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 მარტის N07  დადგენილებაში შესატანი  ცვლილებები განიხილა,რომელიც ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს.

ლია შაქარიშვილმა ,,ქობულეთის მუნიციპალური „გენდერული თანასწორობის საბჭო“-ს  შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022  წლის 31 იანვრის N01 განკარგულებაში ცვლილები წარმოადგინა,რაც გულისხმობდა ორი ახალი წევრის დამატებას გენდერული თანასწორობის საბჭოში.ამასთანავე  რუსთაველის ქ.N215 ა სახლის  მიმდებარედ სკვერისათვის   სახელის მინიჭებაზე, კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე განმცხადებელს უარი ეთქვა.

ინფრასტრუქტურის,სივრცითი -ტერიტორიული დაგეგმარების,ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ ლაშა ხახუტაიშვილმა

მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  საკითხი წარადგინა,რომელიც რამდენიმე არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთზე და მასზე  განთავსებულ შენობა-ნაგებობას ეხებოდა.

 

Skip to content