6 ივლისს, 15-00 საათზე, გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომა

6 ივლისს, 15-00 საათზე, გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომა, ქობულეთის კულტურის სახლის  საკონფერენციო დარბაზში.

 

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

  1. ,,ქობულეთის მუნიციპალური „გენდერული თანასწორობის საბჭო“-ს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022  წლის 31 იანვრის N01 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

2.ქობულეთის მუნიციპალური  გენდერული თანასწორობის საბჭოს დასამტკიცებელი ლოგოს გაცნობა.

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური მხარდაჭერის  პროგრამის  პროექტის გაცნობა.

 

Skip to content