დღეს,23 მაისს 14 საათზე გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა დავით მჭედლიშვილის თავმჯდომარეობით

დღეს,23 მაისს, 14 საათზე გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა დავით მჭედლიშვილის თავმჯდომარეობით.ბიურომ განიხილა და დააამტკიცა საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული 30 საკითხი:
1.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი თეა მოწყობილის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიაში და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიაში დანიშვნის თაობაზე.
2.  N81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2022 წლის 04 მაისის N81/6 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის (გიზო ხალვაში) უფლებამოსილების ცნობად მიღების შესახებ.
3.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 05 მაისის N114-11422125227 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის პლაჟების) 2022 წლის საკურორტო სეზონისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით გაცემის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ.
4.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 05 მაისის N114-11422125227 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობის შესახებ.
5.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 17 მაისის N114-11422137266 მომართვა- საზაფხულო სეზონთან დაკავშირებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის პლაჟები) საიჯარო ფასების განსაზღვრის თაობაზე.
6.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 06 მაისის N114-1142212694 მომართვა–ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის პირველ სართულზე არსებული 38.0 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართზე (ს/კ 20.33.01.084) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,მ. ცეცხლაძე“).
7.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 მაისის N114-114221272 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის პირველ სართულზე არსებული 10.0 კვ.მ არასაცხოვრებელ ფართზე (ს/კ 20.33.01.084), ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,მ.პაპუნაიშვილი“).
8.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 09 მაისის N114-114221298 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის პირველ სართულზე არსებული 6.0 კვ.მ არასაცხოვრებელ ფართზე (ს/კ 20.33.01.084), ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,ნ.ანანიძე“).
9.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ 2022 წლის 10 მაისის N114-11422130150 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, მესხიძის ქუჩა N-9-ის მოპირდაპირედ მდებარე 486.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.42.10.598)
10.   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ 2022 წლის 10 მაისის N114-11422130150 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე (დამატება -ქ.ქობულეთში, მესხიძის ქუჩა N-9-ის მოპირდაპირედ მდებარე 486.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.10.598).
11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 16 მაისის N114-1142213664 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ჩაისუბანში მდებარე 107.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.49.01.203) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ.
12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 16 მაისის N114-1142213664 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე (დამატება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში მდებარე 107.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.49.01.203).
13. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ 2022 წლის 10 მაისის N114-11422130131 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, დაბა ჩაქვში დუმბაძის ქუჩა N12-ში მდებარე 1287.0 არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.48.04.048) ნაწილის, კერძოდ 178.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ (ფ/პ ,,მ.გაბაიძე“).
14.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 მაისის N114-1142213184 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკას ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული 259.0 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართზე (ს/კ 20.33.03.604), ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,შ. ლაზიშვილი“).
15.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 მაისის N114-11422131119 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 83.0 არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.33. 03.138) 12.0 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,კ. მჟავანაძე“).
16.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 მაისის N114-11422131117 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N116-ის მიმდებარედ მუნიციპალიტეტისათვის საკუთრებაში არსებული 750.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.42.06.367) 40.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,რ. ათაბაძე“).
17.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 მაისის N114-11422131123 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 83.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.33. 03.138) 10.0 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,ი.ხახუტაიშვილი“).
18.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 მაისის N114-11422131114 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბანში მდებარე 5027.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.39.04.075) 70.0 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე (ნაცვლად მოთხოვნილი 140.0 კვ.მ მიწის
19. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 მაისის N114-11422131120 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 83.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.33.03.138) 20.0 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,ნ. მჟავანაძე“).
20.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 მაისის N114-11422131124 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით, ქ.ქობულეთი, თავისუფლების ქუჩა N30-ის მიმდებარედ არსებული 150 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.11.295 ) 60.0 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,ხ. გოლიაძე“).
21.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 16 მაისის N114-1142213679 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 83.0 კვ.მ.არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.33.03.138 ) 5.0 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,რ გორგილაძე“)
22.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 16 მაისის N114-11422136258 მომართვა -ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N279-ში მდებარე
23.   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 მაისის N114-11422138187 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო აღნაგობის უფლებით 99 (ოთხმოცდაცხრამეტი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკაში მდებარე 747.0 კვ.მ კვ.მ.არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ N20.33.03.605) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ.
24.   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 მაისის N114-11422138199 მომართვა -ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N13-ში მდებარე 1024.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული 1177 კვ.მ შენობა-ნაგებობის (ს/კ N20.42.06.241) გასხვისებაზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ.
25.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 19 მაისის N114-11422139130 მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N13 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.
26.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 19 მაისის N114-11422139130 მომართვა ქალაქ ქობულეთში, მეგობრობის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს/კ N20.42.04.705; ს/კ 20.42.04.269; ს/კ N20.42.04.141; ს/კ N20.42.04.589; ს/კ N20.42.04.614; ს/კ N20.42.04.122; ს/კ N20.42.04.126 და ს/კ. N20.42.04.536) განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე დადგენილების პროექტის შესახებ.
27.  გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,მხედრული“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის N01-06/5 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.
28.  ა(ა)იპ ,,ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ს 2022 წლის 25 თებერვლის N35-1142205647 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის
29. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა“-ს 2022 წლის 22 თებერვლის N3 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.
30.  შპს ,,სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2022 წლის 01 მარტის მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.
Skip to content