25 მაისს, 12-00  საათზე,   გაიმართება   ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომა

25 მაისს, 12-00  საათზე,   გაიმართება   ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომა.

  :

 1. N81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2022 წლის 04 მაისის  N81/6 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის (გიზო ხალვაში) უფლებამოსილების ცნობად მიღების  შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 05 მაისის N114-11422125227 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების  (მათ შორის პლაჟების) 2022 წლის საკურორტო სეზონისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,  იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით გაცემის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით ვერულიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 05 მაისის N114-11422125227 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების  ხელშეწყობის  შესახებ.

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით ვერულიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 17 მაისის N114-11422137266  მომართვა- საზაფხულო სეზონთან დაკავშირებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის პლაჟები) საიჯარო ფასების განსაზღვრის თაობაზე.

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით ვერულიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ 2022 წლის 10 მაისის N114-11422130150 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, მესხიძის  ქუჩა N-9-ის მოპირდაპირედ მდებარე 486.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთის (ს/კ 20.42.10.598) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის   განსაზღვრის  შესახებ.

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით ვერულიძე)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ 2022 წლის 10 მაისის N114-11422130150 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილებისა და დამატების  შეტანის  თაობაზე  (დამატება -ქ.ქობულეთში, მესხიძის  ქუჩა N-9-ის მოპირდაპირედ მდებარე 486.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.42.10.598).

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით ვერულიძე)

7.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 16 მაისის    N114-11422136258 მომართვა -ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N279-ში მდებარე ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე განთავსებულ ამფითეატრზე  საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით ვერულიძე)

8.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 18 მაისის N114-11422138199  მომართვა -ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N13-ში მდებარე 1024.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთისა და მასზე  განთავსებული  1177 კვ.მ შენობა-ნაგებობის (ს/კ N20.42.06.241) გასხვისებაზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის  შესახებ.

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით ვერულიძე)

9.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 06 მაისის N114-1142212694 მომართვა–ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის  ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო  მომსახურების შენობის პირველ სართულზე არსებული  38.0 კვ.მ  არასაცხოვრებელი ფართზე  (ს/კ 20.33.01.084)  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,მ. ცეცხლაძე“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

10.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 07 მაისის    N114-114221272 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის  ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო  მომსახურების შენობის პირველ სართულზე არსებული  10.0 კვ.მ  არასაცხოვრებელ ფართზე  (ს/კ 20.33.01.084), ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,მ.პაპუნაიშვილი“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

11.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 09 მაისის  N114-114221298 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო  მომსახურების შენობის პირველ სართულზე არსებული  6.0 კვ.მ  არასაცხოვრებელ ფართზე  (ს/კ 20.33.01.084), ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,ნ.ანანიძე“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

12.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 11 მაისის   N114-11422131119 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 83.0 არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთიდან (ს/კ 20.33. 03.138) 12.0 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,კ. მჟავანაძე“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

13.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 11 მაისის   N114-11422131123 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 83.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთიდან (ს/კ 20.33. 03.138) 10.0 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,ი.ხახუტაიშვილი“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

14.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 11 მაისის N114-11422131120 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  მუხაესტატეში   მდებარე 83.0 კვ.მ  არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთიდან (ს/კ 20.33.03.138) 20.0 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ  ,,ნ. მჟავანაძე“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 16 მაისის N114-1142213679 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 83.0 კვ.მ.არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.33.03.138 ) 5.0 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ  ,,რ გორგილაძე“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

16.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 11 მაისის   N114-1142213184 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკას ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული  259.0 კვ.მ  არასაცხოვრებელი ფართზე   (ს/კ 20.33.03.604), ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,შ. ლაზიშვილი“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

17.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 18 მაისის  N114-11422138187 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,  უსასყიდლო აღნაგობის უფლებით 99 (ოთხმოცდაცხრამეტი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკაში  მდებარე  747.0 კვ.მ კვ.მ.არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთზე (ს/კ N20.33.03.605) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

18. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 16 მაისის  N114-1142213664 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში მდებარე 107.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.49.01.203) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის   განსაზღვრის  შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 16 მაისის  N114-1142213664  მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილებისა და დამატების  შეტანის  თაობაზე  (დამატება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ჩაისუბანში მდებარე 107.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთის (ს/კ 20.49.01.203).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

20.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 11 მაისის  N114-11422131114 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით  1 (ერთი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ხუცუბანში  მდებარე 5027.0 კვ.მ  არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთიდან (ს/კ 20.39.04.075) 70.0 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე  (ნაცვლად  მოთხოვნილი 140.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთის)   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,ხ.ბასილაძე“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

21.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 11 მაისის   N114-11422131117 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის  გამზირი N116-ის მიმდებარედ  მუნიციპალიტეტისათვის  საკუთრებაში არსებული 750.0  კვ.მ  არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის  ნაკვეთიდან  (ს/კ N20.42.06.367) 40.0  კვ.მ მიწის ნაკვეთზე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,რ. ათაბაძე“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 მაისის N114-11422131124 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით, ქ.ქობულეთი, თავისუფლების ქუჩა N30-ის მიმდებარედ არსებული 150 კვ.მ   არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.11.295 ) 60.0 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ  ,,ხ. გოლიაძე“);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ 2022 წლის 10 მაისის N114-11422130131 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული, დაბა ჩაქვში დუმბაძის ქუჩა N12-ში მდებარე 1287.0 არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთის  (ს/კ 20.48.04.048) ნაწილის, კერძოდ 178.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის  შესახებ (ფ/პ ,,მ.გაბაიძე“).

(მომხსენებელი:  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 19 მაისის N114-11422139130   მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N13 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

25.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 19 მაისის N114-11422139130 მომართვა ქალაქ ქობულეთში, მეგობრობის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს/კ N20.42.04.705; ს/კ 20.42.04.269; ს/კ N20.42.04.141; ს/კ N20.42.04.589; ს/კ N20.42.04.614; ს/კ N20.42.04.122; ს/კ N20.42.04.126 და ს/კ. N20.42.04.536) განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე დადგენილების პროექტის შესახებ.

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

 1. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,მხედრული“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის  N01-06/5 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:ბადრი ცეცხლაძე)

 1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ს 2022 წლის 25 თებერვლის N35-1142205647 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ია ხალვაში)

28.  ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა“-ს 2022 წლის  22 თებერვლის  N3 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:ციალა კაკალაძე)

 1. შპს ,,სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2022 წლის 01 მარტის   მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:თემურ ანანიძე)

Skip to content