დღეს 14  საათზე გაიმართა  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების,  კულტურის, სპორტის,  ტურიზმისა და  ახალგაზრდულ  საკითხთა კომისიის სხდომა ლია შაქარიშვილის თავმჯდომარეობით

დღეს,16 მარტს 14  საათზე გაიმართა  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების,  კულტურის, სპორტის,  ტურიზმისა და  ახალგაზრდულ  საკითხთა კომისიის სხდომა ლია შაქარიშვილის თავმჯდომარეობით.სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული ოთხი საკითხი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

1. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,მხედრული“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის  N01-06/5 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

2 .   ა(ა)იპ ,,ქობულეთის საბავშვო გაერთიანება“-ს 2022 წლის  25 თებერვლის  N35-1142205647 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

3. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა“-ს 2022 წლის  22 თებერვლის  N3 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

4.  შპს ,,სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2022 წლის 01 მარტის    მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

 

 

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:

მსგავსი ინფორმაცია

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content