დღეს 22 თებერვალს 12 საათზე ჩატარდა  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა თედო ტაკიძის თავმჯდომარეობით

დღეს 22 თებერვალს 12 საათზე ჩატარდა  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა თედო ტაკიძის თავმჯდომარეობით. სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი საკითხი:

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი:თედო ტაკიძე)

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 თებერვლის   №114-1142204968  მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N09  დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის თაობაზე.

(მომხსენებელი: თედო ტაკიძე)

(თანამომხსენებელი: დავით ვერულიძე)

Skip to content