23 თებერვალს 12 საათზე  ტარდება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   ბიუროს   სხდომა

.

  :

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 თებერვლის №114-1142204968  მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N09  დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის თაობაზე.

(მომხსენებელი:თედო ტაკიძე)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი:თედო ტაკიძე)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი:გელა გოგიტიძე)

 4.შპს ,,ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:გელა გოგიტიძე)

5. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“-ს 2022 წლის 15 თებერვლის  N50-11422046169 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: გელა გოგიტიძე)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი:  ლია შაქარიშვილი)

7. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლი“-ს 2022 წლის 8 იანვრის       N01-21/5 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:  ლია შაქარიშვილი)

8. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის მუზეუმი“-ს 2022 წლის 9 თებერვლის N01-18/3 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:  ლია შაქარიშვილი)

9. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კულტურის ცენტრი“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის   N01-15/07 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:  ლია შაქარიშვილი)

 

 

 

Skip to content