დღეს 18 თებერვალს 14 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა  კომისიის  სხდომა გელა გოგიტიძის თავმჯდომარეობით

დღეს 18 თებერვალს14 საათზე  ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა  კომისიის  სხდომა გელა გოგიტიძის თავმჯდომარეობით.სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული სამი საკითხი:

 1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი:გელა გოგიტიძე)

 2.შპს ,,ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(თანამომხსენებელი:გელა გოგიტიძე)

  1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“-ს 2022 წლის 15 თებერვლის  N50-11422046169 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: გუგული  ნემსაძე)

(თანამომხსენებელი:გელა გოგიტიძე)

Skip to content