21 თებერვალს 14 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების,  კულტურის, სპორტის,  ტურიზმისა და  ახალგაზრდულ  საკითხთა კომისიის სხდომა

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2022 წლის 21 თებერვალს 14-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების,  კულტურის, სპორტის,  ტურიზმისა და  ახალგაზრდულ  საკითხთა კომისიის სხდომა.

დღის წესრიგი:

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი:  ლია შაქარიშვილი)

 

  1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლი“-ს 2022 წლის 8 იანვრის       N01-21/5 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:კობა კაკალაძე)

(თანამომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

  1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის მუზეუმი“-ს 2022 წლის 9 თებერვლის N01-18/3 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:რეზო ტაკიძე)

(თანამომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

  1. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,მხედრული“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის  N01-06/5 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:ბადრი ცეცხლაძე)

(თანამომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

  1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კულტურის ცენტრი“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის              N01-15/07 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:სოფიო მოწყობილი)

(თანამომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

Skip to content