დღეს 12 საათზე  ჩატარდა ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა  დავით მჭედლიშვილის თავმჯდომარეობით

დღეს  31  იანვარს 12 საათზე  ჩატარდა ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა  დავით მჭედლიშვილის თავმჯდომარეობით.სხდომაზე განიხილეს და დაამტკიცეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული სამი საკითხი:

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022  წლის 25 იანვრის  №07-115220255-115 მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

3.ქობულეთის მუნიციპალური „გენდერული თანასწორობის საბჭო“-ს  შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

 

Skip to content