დღეს 12 საათზე  ჩატარდა ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს   სხდომა დავით მჭედლიშვილის თავმჯდომარეობით

დღეს 12 საათზე  ჩატარდა ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    ბიუროს   სხდომა.სხდომაზე იმსჯელეს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ სამ საკითხზე:

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

 2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022  წლის 25 იანვრის  №07-115220255-115 მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

3.ქობულეთის მუნიციპალური „გენდერული თანასწორობის საბჭო“-ს  შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

 

Skip to content