31  იანვარს 12 საათზე  ტარდება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა 

2022 წლის  31  იანვარს 12-00  საათზე  ტარდება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე  სართულზე,  სააქტო  დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

  :

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022  წლის 25 იანვრის  №07-115220255-115 მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

3.ქობულეთის მუნიციპალური „გენდერული თანასწორობის საბჭო“-ს  შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

Skip to content