2021  წლის  20 დეკემბერს 15 00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

2021  წლის  20 დეკემბერს 15 00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

 

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

1.N81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2021 წლის 16 დეკემბრის  N81/100 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  უფლებამოსილების ცნობის შესახებ;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

 

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 15 დეკემბრის N114-11421349294 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა  რაოდენობის       შეთანხმების  შესახებ“;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

3.პარტია -,,გახარია საქართველოსთვის“  წევრის ია მესხიძის განცხადება (N19/115213493-115 –15.12.2021წ.)  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიაში და საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიაში შესვლის შესახებ;

 

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს 2021 წლის 16 დეკემბრის N115-1152135015 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს კომისიებში დადგენილი კვოტირების შესაბამისად წევრების  შეყვანის შესახებ;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

 

Skip to content