დღეს 14 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა გელა გოგიტიძის თავმჯდომარეობით

დღეს 14 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა გელა გოგიტიძის თავმჯდომარეობით.სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული თექვსმეტი საკითხი:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული -„თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ,,იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება“ -ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის N114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული-,,სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის N114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული- ,,მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის“ 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული-„ა(ა)იპ ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული-„მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული -„ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული „დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება“-ს 2021 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული „გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება“-ს 2021 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული -„მუნიციპალური უფასო სასადილო“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
11.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 10 დეკემბრის №01-14/7031 მომართვა -„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული-„დიალიზის ცენტრის პაციენტების და ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციართა მატერიალური დახმარები“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
12.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული -„ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირები“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
13.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული -„მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარები“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
14. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული,,მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების“ 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
15. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ,,მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შქმნის“ 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
16. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 10 დეკემბრის №114-11421344248 მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების |შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება“-ს 2022 წლის ქვეპროგრამის განხილვის შესახებ.
See Insights
პოსტის რეკლამირება
71
8 კომენტარი
14 გაზიარება
მომწონს

კომენტარის დატოვება
გაზიარება
Skip to content