დღეს 12-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა დავით მჭედლიშვილის თავმჯდომარეობით

დღეს 12-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა დავით მჭედლიშვილის თავმჯდომარეობით. საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ოთხი საკითხი განიხილეს:
1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ.
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 18 ნოემბრის №01-14/13771 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში მდებარე 2837 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული 548,9 კვ.მ შენობა-ნაგებობის (ს/კ 20.39.01.060) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის №01-14/13818 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთში, 9 აპრილის ქუჩა N28-ში მდებარე 6906 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.42.06.956) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.
4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 7 დეკემბრის №01-14-11421341187 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 აპრილის N27 განკარგულებით დამტკიცებულ „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქალაქთაშორისო და სოფლის ავტობუსებზე შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირება“-ს მიერ მგზავრობის მიმართულებებისა და მგზავრთა გადაყვანის ტარიფების დადგენის შესახებ“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ.
. 
Skip to content