14 დეკემბერს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

2021  წლის 14 დეკემბერს 12-00 საათზე  ტარდება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს  სხდომა.

  :

 

 

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს  დამტკიცების   შესახებ;

(მომხსენებელი:თედო ტაკიძე)

  1. 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 18 ნოემბრის №01-14/13771  მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში მდებარე 2837  კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული 548,9 კვ.მ შენობა-ნაგებობის (ს/კ 20.39.01.060) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში  გადაცემის  შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

  1. 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის №01-14/13818  მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთში, 9 აპრილის ქუჩა N28-ში   მდებარე 6906 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.42.06.956) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში  გადაცემის  შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

 

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 7 დეკემბრის №01-14-11421341187  მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 აპრილის N27 განკარგულებით დამტკიცებულ „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქალაქთაშორისო და სოფლის ავტობუსებზე შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირება“-ს მიერ მგზავრობის მიმართულებებისა და მგზავრთა გადაყვანის ტარიფების დადგენის შესახებ“ ცვლილებისა  და დამატების შეტანის  შესახებ;

 

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

Skip to content