დღეს 14 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის,სივრცითი დაგეგმარების,ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის სხდომა ლაშა ხახუტაიშვილის თავმჯდომარეობით

დღეს 14 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის,სივრცითი დაგეგმარების,ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის სხდომა ლაშა ხახუტაიშვილის თავმჯდომარეობით
სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებვული სამი საკითხი განიხილეს:
1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 18 ნოემბრის №01-14/13771 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში მდებარე 2837 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული 548,9 კვ.მ შენობა-ნაგებობის (ს/კ 20.39.01.060) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის №01-14/13818 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთში, 9 აპრილის ქუჩა N28-ში მდებარე 6906 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.42.06.956) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 7 დეკემბრის №01-14-11421341187 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 აპრილის N27 განკარგულებით დამტკიცებულ „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქალაქთაშორისო და სოფლის ავტობუსებზე შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირება“-ს მიერ მგზავრობის მიმართულებებისა და მგზავრთა გადაყვანის ტარიფების დადგენის შესახებ“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ.
Skip to content