24 ნოემბერს  12-00  საათზე  ტარდება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე   სხდომა 

2021 წლის  24 ნოემბერს  12-00  საათზე  ტარდება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე   სხდომა  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე  სართულზე,  სააქტო  დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

  :

 

  1. 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 15 ნოემბრის  N01-14/13647 მომართვა-ქობულეთის 2022  წლის ადგილობრივი  პროგრამული  ბიუჯეტის პროექტის  განხილვის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის მერი  ლევან ზოიძე)

  1. 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 29 ოქტომბრის N01-14/12995 მომართვა,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად  მიღების თაობაზე;

(მომხსენებელი: ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის მერი  ლევან ზოიძე)

  1. 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 09 ნოემბრის №01-14/13345  მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბანში  მდებარე  უძრავი ქონების  პირველ სართულზე არსებული 74,38 კვ.მეტრი საცხოვრებელი ფართის (ს/კ 20.09.01.058.01.512) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში  გადაცემის  შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

  1. 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 09 ნოემბრის №01-14/13346  მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  უძრავი ქონებების, თანახმად დანართისა    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში  გადაცემის  შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

5.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2021 წლის 29 ოქომბრის N01-14/12997  მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაქუთის  კულტურის  სახლის  შენობის პირველ სართულზე არსებულ 15.0 კვ.მ.  არასაცხოვრებელ ფართზე (ს/კ 20.31.01.011) (ფ/პ ,,ქეთევან სანიკიძე“)  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

6.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2021 წლის 01 ნოემბრის  N01-14/13019  მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით   მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N9-ის  მიმდებარედ  257,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან  (ს/კ 20.42.06.348) 1.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,დავით დანელია“);

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

Skip to content